Skoč na obsahSkoč na navigaci

2019

DNY KRALUP (5. - 9. 6. 2021)Tereza Hodovská, realizační tým KaSS

Za celý organizační tým bychom rádi poděkovali všem, kteří se zúčastnili letošních celoměstských oslav Dny Kralup. Je pro nás velkou radostí, že se každý rok zapojí takový počet organizací, zájmových spolků a uskupení, která si sami a většinou na své náklady připraví program přístupný pro širokou veřejnost. Zároveň je pak skvělé vidět, že jejich práce padla na úrodnou půdu a návštěvníci si jednotlivé akce v hojném počtu užívají a snad si odnášejí jen dobré vzpomínky a zážitky. A v neposlední řadě musíme poděkovat Městu Kralupy nad Vltavou a všem sponzorům, bez kterých by se tyto již tradiční oslavy nemohly uskutečnit. Děkujeme za podporu vás všech zúčastněných a těšíme se na vás i v příštím roce.

 


Vojtěch Pohl, kralupský místostarosta

Navštívil jsem mnoho akcí, které byly dostupné v rámci mých časových možností, neboť ke Dnům Kralup se váže řada společenských událostí. Přivítali jsme zde delegace z našich partnerských měst, a bylo nezbytné se věnovat také jim. Velice mne zaujala návštěvnost většiny akcí,nárůst počtu návštěvníku je oproti předchozím ročníkům evidentní. Kladně hodnotím samotnou organizaci Dnů Kralup, jejíž podstatou jsme se intenzivně zabývali. Už v průběhu února jsem inicioval několik porad se zaměstnanci KaSS Vltava, zejména s ředitelem Martinem Odvody. Společně jsme nastavili určité představy z hlediska organizace a případných náhlých změn, koordinovali jsme komunikaci v rámci pořadatelského týmu, ale i mezi pořadatelem a zástupci města. Myslím si, že diváci měli k dispozici mnoho zdrojů, ze kterých mohli čerpat informace. Zvláště bych chtěl upozornit na nově vytvořené stránky dnykralup.cz, které by od těchto chvil měly být aktualizovány průběžně po celý rok.

 


Další novinkou celoměstských slavností byly vratné kelímky, kterých návštěvníci využívali v průběhu sobotního programu. Tento prvek v sobě nese přidanou ekologickou hodnotu, a to v tom smyslu, že během hlavní akce se celkem dařilo držet odpadky a odpadkové koše v nějaké rozumné míře,a zároveň nemusela být úklidová služba zapojena do úklidu tak intenzivně. Je to krok moderní a jsem přesvědčen, že správným směrem. V tomto trendu budeme zcela určitě chtít pokračovat i příští rok. Třeba se nám povede zajistit kelímky s logem města, čímž by i tento artikl mohl být pronávštěvníky něčím speciální.
A které akce si budu letos nejvíce pamatovat? Bezpochyby hlavní program na pravém břehu řeky Vltavy, který bylv letošním ročníku poskládán pestře, aby zaujal široké spektrum publika. Osobně se mi velice líbil i Kralupský kilometr – plavecký Memoriál Jiřího Vachalce. Tohoto závodu jsem se zúčastnil premiérově a musím uznat, že v této akci vidím velký potenciál i s ohledem do budoucna. Jakodiváka mě závod dokázal vtáhnout, a dokonce uvažuji o tom, že bych se v příštím roce také aktivně zúčastnil.Na nejbližším jednání kulturní komise chceme společně s Martinem Odvody letošní Dny Kralup vyhodnotit a shrnout i nashromážděné poznatky, názory i náměty, abychom je mohli do budoucna zapracovat a Dny Kralup ještě zatraktivnit. V příštím roce bude k dispozici i nyní opravované náměstí, čili bychom určitou část programu rádi soustředili i přímo do centra města.“
Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Město Kralupy nad Vltavou rozšířilo svoje družební kontakty a nově navázalo již sedmou partnerskou spolupráci, tentokrát se slovinskou oblastí Miren – Kostanjevica. Předmětem partnerské smlouvy, která byla podepsána v rámci Dnů Kralup, je rozvíjení kontaktů v oblastechsportu, kultury, služeb a ve všech dalších oblastech vyjadřujících společenský zájem. „Zhruba před třemi lety navštívila naše město slovinská delegace. Ta byla tvořena především potomky slovinských utečenců, kteří v Kralupech našli útočiště v období 1. světové války. Protože jejich oblast Miren – Kostanjevica zasáhly boje, byli nuceni svůj domov opustit v podstatě ze dne na den. Slovinští občané byli v Kralupech vřelepřijati, mnozí z nich tu dokonce zůstali déle, a někteří z nich jsou pochováni na místním hřbitově,“ uvedl kralupský starosta MarekCzechmann, jenž partnerství našeho města stvrdil podpisem partnerské smlouvy.


Župan Mauricij Humar, který na setkání reprezentoval slovinskou stranu, prozradil pro Kralupský Zpravodaj následující: „Jsme velmi poctěni, že právě Kralupy nad Vltavou se stávají naším partnerským městem. Pro mnohé z nás to hodně znamená. Slovinci, kteří se po konci 1. světové války vrátili domů, vyprávěli o Kralupech mnoho příběhů svým potomkům a vnoučatům. Zejména pro ně má naše spolupráce obzvláště dojemnou symboliku.“ Finále o vzájemném partnerství bude posléze dokončeno při návštěvě Slovinska, kam se kralupská delegace vypraví v průběhu měsíce září.Kalendář akcí Dnů Kralup 2024

Sponzoři Dnů Kralup

Synthos
Bidfood
Reisswolf
KnVnet
Auto Kralupy
Kochmantrans
Heckl
K-OIL
Antwell
Finep
Spolufinancováno Evropskou unií

Živé přenosy i záznamy

ze Dnů Kralup můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, YouTube a KralupyTV.cz

Plakáty

Nahoru